Welkom op de raadpleegomgeving van Zorg Leuven

 

Onder het tabblad 'kalender' kan u: 

 1. De zittingsdata van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering raadplegen.

 2. De dagorde van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering raadplegen.

  hoe?

  - klik in de kalender op de zitting waarvan u de dagorde wenst te raadplegen;
  - de dagorde van de zitting opent.

  Punten die betrekking hebben op oa persoonsgegevens van burgers of personeelsleden (namen, adressen, rekeninguittreksels, rijksregisternummers … ) mogen niet openbaar worden gemaakt conform het bestuursdecreet van 7 december 2018.

 3. De besluiten van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering raadplegen nadat het verslag werd goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de Algemene Vergadering

  hoe?

  Indien u de datum waarop de beslissing werd genomen kent:

  - klik in de kalender op de zitting waar de beslissing die u wenst te raadplegen werd genomen;
  - de dagorde van de zitting opent;
  - klik vervolgens op de titel van het punt dat u wenst te raadplegen;
  - de beslissing opent. 

  Indien u de datum waarop de beslissing werd genomen NIET kent:

  - geef een zoekterm op in de rubriek 'zoeken' rechts bovenaan en druk 'enter';
  - maak via het '+'-teken gebruik van de beschikbare filters naast de zoekopdracht om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.

 
Openbare zitting bijwonen?

De zittingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar en vinden plaats in de hoofdzetel van Zorg Leuven, Vesaliusstraat 47 te 3000 Leuven. Uitzonderlijk kan de Algemene Vergadering ook op een andere locatie vergaderen.

De exacte locatie en het aanvangsuur kan u steeds raadplegen door de zitting in de kalender te openen.

 

Volgende documenten vindt u op de  website van Zorg Leuven

 • Beleidsrapporten (meerjarenplan, jaarrekening, …)

 • Oprichtingsakte en statuten van Zorg Leuven

 • Overzicht vernietigde besluiten

Niet gevonden wat u zoekt?

Enkel informatie die vatbaar is voor openbaarmaking is beschikbaar.
Indien u het gewenste document niet terugvindt kan u dit steeds opvragen via passieve openbaarheid van bestuur (
info@zorgleuven.be )

 

Hulp nodig? Vragen? 
Contacteer het secretariaat van Zorg Leuven via 016/24.82.90 of via
info@zorgleuven.be

 

Inzage in besluiten?

Indien u inzage wenst te krijgen in besluiten van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering die op de website zijn vermeld, kan u dit opvragen via mail ( info@zorgleuven.be )

  

Klacht indienen?

Indien u klacht wenst in te dienen tegen een besluit van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering van Zorg Leuven kan dit op volgende wijze :

- via aangetekende zending: ofwel per post naar het adres van het Agentschap in Brussel, vermeld op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur: de toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis –site - Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel ofwel via aangetekende mail naar binnenland@vlaanderen.be;

- via afgifte tegen ontvangstbewijs op het adres van het Agentschap in Brussel, vermeld op de website van het Agentschap Binnenlands bestuur: de toezichthoudende overheid, p/a Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site - Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel;

- via het digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur ( www.lokaalbestuur.vlaanderen.be ).